Прием 2024

ЗАЯВЛЕНИЕ


От:
/Име*/ /Презиме*/ /Фамилия*//Град*/ /Област*/ /Община/

/ЕГН*/ /Мобилен телефон*/ /Телефон*/

/ж.к. ул. Nо. бл. вх. ап.*/ /Пощ. код*/ /е-mail*/

Уважаеми господин Ректор,
Желая да кандидатствам в ТУ – СОФИЯ, Факултет и Колеж – СЛИВЕН с полагане на изпит по:

/Първи изпит*/ /Втори изпит/Избрани допълнителни изпити:

Резултатите от изпитите важат за кандидатстване в ТУ - София, Филиал - Пловдив, ИПФ - Сливен и Колеж - Сливен
Таксата  лв. съм заплатил(а) по сметка на ТУ – СОФИЯ, Факултет и Колеж – СЛИВЕН
ОББ КЛОН Сливен, IBAN: BG37UBBS80023106029802
на дата*: 2024


Смени снимката

Заявлението се попълва задължително на кирилица!
Полета обозначени със символа * са задължителни!