Прием 2020

Прием 2020

Явявал съм се на предварителен изпит.
 ЕГН-то ми е: 

Не съм се явявал на предварителен изпит.