Прием 2024

Търсене на персонална информация за кандидат-студент

 

Моля, въведете ЕГН и входящия Ви номер, който се намира на молбата-разпечатка от компютър, която сте получили при подаването на Вашите документи.

ЕГН:
Входящ номер: