25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

 

 

13 май 2011 год. - Пресконференция по повод 25-годишния Юбилей на Инженерно-педагогическия факултет - Сливен. доц. д-р Марина Николова, проф. д-р Станимир Карапетков - ръководител на Факултет и Колеж - Сливен, доц. д-р Милко Йорданов - зам.-декан на ИПФ.

/виж. видео/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com