25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

Юбилейна експозиция
Техниката на миналия век

Ретроспективна изложба фотография, радиотехника, измервателна техника и вакуумни прибори бе подредена (16–20. 05.) в лабораторията по физика на ИПФ – Сливен.
За краткото време, от момента на възникването на идеята за организирането и (преди около 3 месеца), бяха съ брани уникални експонати: лентови фотоапарати от 30-те години на миналия век, фотоапарати на фирма Кодак: ЕК 160 за моментални снимки (първи и единствен модел на фирмата) и наложилия съвременния филм във фотографията – Kodak Instamatik 100, руска любителска 8-мили метрова кинокамера „Екран”, мощен трифазен двупътен живачен изправител – стъклена конструкция с 11 извода– 6 анода, 3 катода и 2 отоплителни извода, лампа с нажежаема нишка от зенитен прожектор на унгарската фирма Tungsram, с мощност 9000 W (!) , както и дъгова кинолампа на същата фирма.

Сред 25–те лампови радиоприемника по-забележителни са: сериен български радиоприемник „Тулан” от 1939 г., произведен в първата българска радиофабрика в Бургас
(не в София!!!) и най-старият в експозицията - на известната и днес немската фирма Blaupunkt от 1935 г.
Експозицията включваше също грамофони, грамофонни плочи и впечатляващ брой учебници по основни технически дисциплини, най-старият учебник беше Органична химия от 1880 г.


Гл. ас. Петър Кръстев

Събитието в снимки...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com