СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


Предназначение: за специалисти с висше образование.

Продължителност: 12 месеца

Начин на завършване на обучението: държавен практико-приложен изпит

Документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация "Учител" (по специалността която притежават от висшето си образование)


ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Предназначение: за специалисти с висше образование.

Продължителност: 12 месеца

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа/държавен практико-приложен изпит

Документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификацияЗаявлението може да изтеглите от тук: Заявление за включване в специализация за допълнителна квалификация (СДК)