гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

Кандидатстудентска кампания 2019

„Важно за Вашето бъдеще!"

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към ТУ - София можете да кандидатствате:

само със зрелостен изпит (матура) по:

 • български език и литература (БЕЛ);
 • математика или
 • Физика 

за всички специалности.

или с Конкурсни изпити.

Резултатите от тестовете по математика или ДЗИ по математика, или Физика  участват при балообразуването с коефициент 3, а тези от матурата по български език и литература (БЕЛ) - с коефициент 2.9.

Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни.

Предварителните тестове по математика се провеждат на:

 • 30 март 2019 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
 • 13 април 2019 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница;
 • 20 април 2019 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.         

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).

При подаване на документите всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани за Пловдив или Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал.

Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото:

Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).

Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

Редовните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности).

Тестът по математика се провежда на 1 юли 2019 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.

Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ТУ – София се получават в ИПФ - Сливен служебно.

Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване след 15 август 2019 г. от Учебен отдел на ИПФ - Сливен (съответно на ТУ-София и на филиал Пловдив).

Учебен отдел

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
 • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
 • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
 • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

   

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28