гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09

 

 

Образуване на състезателния бал за кандидатстване в ИПФ - Сливен към Техничeски университет- София


За всички специалности:

Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+
Оценката от Предварителен или редовен кандидатстудентски тест по математика х 3
или
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+

Оценката от Зрелостен изпит (матура) по Математика или по Физика х 3

   
или
   
За всички специалности без спец. "Компютърно и софтуерно инженерство":
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+

Оценката от Зрелостен изпит (матура) по Български език и литература
х 2,9

 


 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28