гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

Образуване на състезателния бал за кандидатстване в ИПФ - Сливен към Техничeски университет- София


Състезателният бал на кандидат-студентите за всички
специалности на Инженерно-педагогически факултет в гр. Сливен, с изключение на специалност "Педагогика" се образува, като:
Към оценките от дипломата за средно образование по
математика и най-високата от физика, информатика или
информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
    – от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
         - български език и литература, умножена по 2,9;
         - или по математика, умножена по 3;
         - или по физика, умножена по 3;
    – или от тест по математика (предварителен или редовен),
умножена по 3.

 


За специалност:

  • Педагогика:

Към оценките от дипломата за средно образование по
български език и литература и най-високата от история и цивилизация или чужд език, се прибави една от следните оценки:
    – от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
         - български език и литература, умножена по 2,5;
         - или по история, умножена по 2,5;
         - или по философски цикъл, умножена по 2,5;
         - или по география, умножена по 2,5;
         - или по чужд език, умножена по 2,5;
  

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28