Хронология на проведените семинари и конференции

1993 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизми, м. Карандила.
1995 г.
Национален семинар с международно участие по Синтез и анализ на механизми, м. Карандила.
1997 г.
Национален семинар с международно участие по Синтез и анализ на механизми, гр. Сливен.
1999 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите” и “Топло- и масопренасяне”, с. Стара река, област Сливен.
2001 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите и топло- и масопренасяне”, „Роботика и автоматизация на производството“, СТК „Жребчево“, община Сливен.
2002 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите и топло- и масопренасяне”, „Роботика и автоматизация на производството“, СТК „Жребчево“, община Сливен
2003 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите и топло- и масопренасяне”, „Роботика и автоматизация на производството“, СТК „Жребчево“, община Сливен.
2004 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите и топло- и масопренасяне”, „Роботика и автоматизация на производството“, СТК „Жребчево“, община Сливен.
2005 г.
Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите, с допълнителни секции “Машиностроене”, “Приложна механика на флуидите и топло- и масопренасяне”, „Роботика и автоматизация на производството“, СТК „Жребчево“, община Сливен.
2006 г.
Национална конференция с международно участие „Технически системи и технологии“, СТК „Жребчево“, община Сливен.
2007 г.
Национална конференция с международно участие „Технически системи и технологии“ - 29.06 – 01.07.2007 г., гр. Сливен.
   
2008 г.
Национална конференция с международно участие „Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии“– 27-29.06.2008 г., с. Жеравна, област Сливен.
 
2009 г.
Национална конференция с международно участие „Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии“– 26-28.06.2009 г., м. Бакаджика, област Ямбол.
 
2010 г.
Национална конференция с международно участие „Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии“ - 25-27.06.2010 г., м. Бакаджика, област Ямбол.
 
2011 г.
Национална конференция с международно участие „Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии“ - 24-25.06.2011 г., яз. Жребчево, област Сливен.
 
2012 г.
Национална конференция с международно участие „Машинни науки 2012“ - 29.06-01.07.2012 г., комплекс "Горски кът", Сливен
 
2013 г.
Национална конференция с международно участие „Сливен 2013“ - 28.06-30.06.2013 г., комплекс "Горски кът", Сливен
 
2014 г.
Национална конференция с международно участие „Сливен 2014“ - 27.06-29.06.2014 г., комплекс "Спорт палас", Сливен
 
2015 г.
Национална конференция с международно участие „Сливен 2015“ - 26.06-28.06.2014 г., комплекс "Спорт палас", Сливен