Провежда се ежегодно с участието на фирми от бранша