EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Контакти

електронна поща: elearning.sliven@tu-sofia.bg

адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

доц. д-р Красимир Спиров - директор на Центъра за дистанционно обучение, e-mail: kspirov@didactaconsult.com

Ана Димитрова - администратор

Пламен Мъцински - администратор

Йорданка Бобева - технически сътрудник

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”