EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Галерия

Работни срещи Конференции, семинари

23 януари 2014 год.

14 ноември 2014 год.

31 октомври 2013 год.

11 октомври 2013 год.

11 юли 2013 год.

14 юни 2013 год.

12 юни 2013 год.

30 май 2013 год.

26 април 2013 год.

28 март 2013 год.

16 януари 2013 год.

13 декември 2012 год.


14.05.2014 г. - Среща в Областната управа на Област – Сливен, във връзка с проект „Областен информационен център Сливен” № BG161PO002-3.3.02-0017-C0001, финансиран от ОП «Техническа помощ», съфинансирана от Европейски съюз чрез ЕФ за регионално развитие.

3 - 14 февруари 2014 г. - обучение на преподаватели

28-30 януари 2014 г. - обучение на администратори

22 - 25 април 2013 год. - гр. Горловка, Украйна

8 май 2013 год.

1-2 февруари 2013 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”